Table of Contents

צור קשר

לעניינים אדמיניסטרטיביים ניתן לפנות אל הגב'  אדוה כהן

 advac@savion.huji.ac.il

 02-5883616 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

 

 

מולייר

תואר מוסמך

המסלול ללימודים צרפתיים מציע לימודים מתקדמים (מוסמך) ודוקטורט במסגרת תוכנית אישית, בה ניתן יהיה להתמקד למשל בתרבות וספרות צרפתיים.
מועמדים ללימודי מוסמך שאינם בוגרי המגמה ללימודים צרפתיים יחויבו בלימודי הכנה מתכנית לימודי התואר הראשון בחוג. מספר השעות של קורסי ההכנה ייקבע בהתאם לחוג שממנו בא/ה התלמיד/ה..
למידע נוסף לגבי הדרישות בלימודי המוסמך ולבניית תכנית לימודים יש לפנות לראש המדור ללימודים צרפתיים, פרופסור משה סלוחובסקי

msl@mail.huji.ac.il 

ניתן למצוא פרטים נוסף על תכנית אישית למוסמך כאן.