Table of Contents

צור קשר

לעניינים אדמיניסטרטיביים ניתן לפנות אל הגב'  אדוה כהן

 advac@savion.huji.ac.il

 02-5883616 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
שעות קבלה: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00

 

 

מולייר

תואר בוגר

התוכנית שלנו לתואר בוגר כוללת קורסים העוסקים בכל התקופות ומקיפים ספרות צרפתית, היסטוריה, אומנות, כמו גם תרבות צרפתית-יהודית. המטרה היא להקנות במהלך הלימודים לתואר ידע ספרותי ובלשני כמו גם היכרות עם התרבות הצרפתית. התוכנית ללימודים צרפתיים שמה לה למטרה להקנות שליטה בשפה ברמה הגבוהה ביותר וכן להביא את הסטודנטים לכדי היכרות והערכה מעמיקים ביותר עם הספרות והתרבות הצרפתיים. המדור מציע קורסים רבים בספרות הצרפתית, המשרטטים תמונה רחבה ומעמיקה כאחד של תולדותיה. במקביל לקורסים כלליים ורחבי יריעה המדור מציע גם קורסים ממוקדי יוצר או סוגה, ובכך מאפשרים הן מבט פנורמי על הספרות הצרפתית הן התמקדות בזרמיה השונים מתוך פרספקטיבה היסטורית. בנוסף המדור מציע מבחר קורסים היסטוריים, המכסים את תולדות צרפת ואירופה החל בימי הביניים וכלה בתקופתנו אנו.

בין הקורסים השונים שהמדור הציע בשנים האחרונות:

 • תולדות הספרות והתרבות הצרפתית, 
 • הטקסטים המכוננים בספרות הצרפתית, 
 • אמנות והיסטוריה צרפתית מהמהפכה ועד סוף המאה ה-19, 
 • שאלה של זהות: בנימין בודלר ופרוסט, 
 • המשטר הישן
 • לואי ה-14
 • משפחה וחברה בצרפת בעת החדשה המוקדמת
 • האוניברסיטאות בפריס בימי הביניים
 • פשע וענישה בשלהי ימי הביניים 
 • פריס: ביוגרפיה של עיר
 • המהפכה הצרפתית, 
 • טקסט ותמונה בספרות הצרפתית, 
 • הכתיבה האוטוביוגרפית בספרות הצרפתית

ונושאים רבים אחרים

לתכנית הלימודים לשנת תשע"ז לחצו כאן (קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ז. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה היסטוריה)

לעיון ברשימת הקורסים אתם מוזמנים להיכנס לשנתון.