חדשות

צור קשר

לעניינים אדמיניסטרטיביים ניתן לפנות אל הגב' שולמית לזנס בכתובת: shulamitl@savion.huji.ac.il

קבלת קהל: ימי א' 11:00 עד 14:00; ימי ב'-ה' בשעות 13:00-10:00. חדר: 4502, בניין הפקולטה למדעי הרוח, הר-הצופים. 

טל' 02-5883851 פקס: 02-5881224.

romance.studies@mail.huji.ac.il